Tập đoàn Francia Beauty: Chuyển đổi số giúp trải nghiệm khách hàng được cá nhân hoá ở một tầm cao mới

Đăng bởi : IT Admin

Tập đoàn Francia Beauty: Chuyển đổi số giúp trải nghiệm khách hàng được cá nhân hoá ở một tầm cao mới.

VTV phỏng vấn Ông Vũ Thế Hữu - Giám đốc Công nghệ của Tập đoàn tại Bài viết

#FranciaBeautyGroup

Back to top