Cơ hội nghề nghiệp

Tại Francia Beauty Group, chúng tôi đã xây dựng và luôn cố gắng duy trì một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nơi mối quan hệ giữa con người được đề cao. Phương châm hoạt động của công ty luôn dựa trên ba giá trị cốt lõi: TIÊN PHONG, HỌC HỎI  HỢP TÁC cùng nhau.

Bạn có đang tìm kiếm một nơi để gắn bó và phát triển? Hãy gia nhập cùng chúng tôi!Liên hệ: Ms. Uyên - uyenth@franciabeauty.com

Back to top