SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI “MANG LẠI VẺ ĐẸP TỎA SÁNG, Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU” (old)

Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho loài người một thế giới tuyệt đẹp mà chúng ta thật sự yêu mến và kính trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đặt cho mình sứ mệnh duy trì và nâng cao vẻ đẹp của thế giới ấy, bằng cách theo đuổi các triết lý kinh doanh:

  • Cống hiến hết mình cho một mảng kinh doanh: LÀM ĐẸP, duy trì và nâng cao vẻ đẹp riêng biệt của mỗi cá nhân.
  • Tạo ra môi trường làm việc tuyệt vời, nơi mà những vẻ đẹp tinh thần như nhân phẩm, sự chính trực và thành thật được tôn vinh; nơi những mối quan hệ công bằng giữa người và người được xem trọng.
  • Phát triển các sản phẩm và cải tiến công nghệ theo xu hướng mới nhằm giảm thiểu các tác động có hại cho môi trường tự nhiên. Chúng tôi nỗ lực duy trì một thế giới tươi đẹp cho loài người, cả hiện tại và thế hệ tương lai.

 

Back to top