Francia Beauty Group Teambuilding 2015

Đăng bởi : Ms Uyên

Toàn thể thành viên của tập đoàn Francia Beauty luôn kiên định ,mở lối tiên phong,  tạo nên sự khác biệt để theo đuổi sự phát triển bền vững.

Back to top