Francia Beauty Group – SỐNG CHUNG AN TOÀN CÙNG CORONAVIRUS

Đăng bởi : Hieu-Haravan

Với mục tiêu bảo vệ người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn cho tập thể công nhân viên, lãnh đạo công ty đã khẩn trương lên kế hoạch phòng & chống dịch trong điều kiện làm việc “bình thường mới”.

Nhằm thực hiện và giám sát công tác phòng chống dịch, phòng Nhân sự của tập đoàn đã thành lập “Tổ Giám Sát Phòng Chống Covid” với ba chức năng chính: Ứng phó khi có F0; Giám sát tuân thủ 5K; Hỗ trợ tư vấn F0 tại nhà.

    

Tập thể nhân viên công ty đồng lòng tuân thủ thực hiện nghiêm túc các quy định 5K tại nơi làm việc nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng nghiệp, gia đình và cả cộng đồng.

Bên cạnh đó, Tổ Giám Sát thường xuyên tổ chức các buổi họp chuyên đề trực tuyến, nhằm cung cấp cho  nhân viên thông tin hữu ích về các phương pháp diều trị tại nhà cho người nhiễm Covid, phương pháp rèn luyện sức khỏe để vững vàng đối phó với đại dịch cả về tinh thần lẫn thể chất.  Nhờ vậy, tập thể công nhân viên tập đoàn Francia Beauty đều vững tâm làm việc và hoàn thành tốt công tác của mình trong bối cảnh đại dịch còn nhiều nguy cơ cao và đầy thách thức.

 
Back to top